ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ


9ΤΝΧ46ΨΖΥ1-1ΕΨ

Υπόδειγμα αίτησης

Περιεχόμενο Υ.Δ. υποψηφίων εντεταλμένων διδασκόντων_2023