ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ- Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ-Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ