ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – 29.5.2024 – ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ