Όνομα/Name: Χελιδόνης Απόστολος / Chelidonis Apostolos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:264/Γ/27.3.2015 ΦΕΚ
Ειδικότητα/Specialties: Αστικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039872
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ6.5 Υ6.5 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές) 4
Υ7.3 Υ7.3 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές) 4