Όνομα/Name: Χελιδόνης Απόστολος / Chelidonis Apostolos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 2659/4.11.2021 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Αστικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039872
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ6.5 Υ6.5 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι (Εξωδικαιοπρακτικές ενοχές) 5
Υ7.3 Υ7.3 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ (Δικαιοπρακτικές ενοχές) 5