Όνομα/Name: Καραγκουνίδης Απόστολος / Karagkounidis Apostolos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ Διορισμού: 2923/30.11.2021 τ.Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Εμπορικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039863
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ4.4 Υ4.4 Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/1 5
ΥΕ6.12 ΥΕ6.12 Τραπεζικό Δίκαιο 2,5