Όνομα/Name: Μαστροκώστας Χρήστος / Mastrokostas Christos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ Διορισμού: 624/29.6.2017 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Εμπορικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039834
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ5.5 Υ5.5 Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ/2 5
ΥΕ6.18 ΥΕ6.18 Ναυτικό Δίκαιο 2,5