Όνομα/Name: Αυγητίδης Δημήτριος / Avgitidis Dimitrios
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής | ΦΕΚ διορισμού: 1172/24.11.2017 τ. Γ'
Ειδικότητα/Specialties: Εμπορικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039526
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ7.2 Υ7.2 Ατομική και Συλλογική Εκτέλεση 5
ΥΕ6.17 ΥΕ6.17 Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς 2,5