Όνομα/Name: Δημητρης Μπουντας
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ2.4 ΥΕ2.4 Εκκλησιαστικό Δίκαιο 3
ΥΕ6.14 ΥΕ6.14 Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο 3
ΥΕ6.3 ΥΕ6.3 Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο 3
ΥΕ1.1 ΥΕ1.1 Ξένη Γλώσσα
ΥΕ2.8 ΥΕ2.8 Ξένη Γλώσσα 3
ΥΕ3.11 ΥΕ3.11 Ξένη Γλώσσα
ΥΕ4.1 ΥΕ4.1 Ξένη Γλώσσα
ΥΕ5.1 ΥΕ5.1 Ξένη Γλώσσα
ΥΕ6.20 ΥΕ6.20 Ξένη Γλώσσα 3
ΥΕ6.4 ΥΕ6.4 Υπαλληλικό Δίκαιο 3