Όνομα/Name: Σταματιάδης Δημήτριος / Stamatiadis Dimitrios
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 539/24.5.13 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039523
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ6.15 ΥΕ6.15 Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο 2,5
Υ4.3 Υ4.3 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι 5
Υ7.5 Υ7.5 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ 5