Όνομα/Name: Σταματιάδης Δημήτριος / Stamatiadis Dimitrios
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 539/24.5.13 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039523
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ6.15 ΥΕ6.15 Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο 3
Υ4.3 Υ4.3 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ι 4
Υ7.5 Υ7.5 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΙΙ 4