Όνομα/Name: Καστρήσιος Ελευθέριος / Kastrisios Eleftherios
Τίτλος/Title: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:257/31.8.06 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικότητα/Specialties: Αστικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039870
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ3.2 Υ3.2 Εμπράγματο Δίκαιο 4
ΥΕ6.8 ΥΕ6.8 Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο