Όνομα/Name: Καστρήσιος Ελευθέριος / Kastrisios Eleftherios
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 1267/3.6.21 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Αστικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039870
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ3.2 Υ3.2 Εμπράγματο Δίκαιο 5
ΥΕ6.8 ΥΕ6.8 Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο 2,5