Όνομα/Name: Θεοδόσης Γεώργιος / Theodosis Georgios
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ Διορισμού: 1331/29.8.2020 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Εργατικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039888
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ3.6 ΥΕ3.6 Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο 2,5
ΥΕ3.4 ΥΕ3.4 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 2,5