Όνομα/Name: Μπέκας Ιωάννης / Bekas Ioannis
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 2439/31.12.2019 τ. Γ τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικότητα/Specialties: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 25310 39832
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ6.9 ΥΕ6.9 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 3
Υ5.3 Υ5.3 Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ 9