Όνομα/Name: Μπέκας Ιωάννης / Bekas Ioannis
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 2439/31.12.2019 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 25310 39832
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ6.9 ΥΕ6.9 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 2,5
Υ5.3 Υ5.3 Ποινικό Δίκαιο ΙΙΙ 5