Όνομα/Name: Στεργιαννίδου Ισμήνη / Stergiannidou Ismini
Τίτλος/Title: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής | ΦΕΚ Διορισμού: 164/30.6.2000
Ειδικότητα/Specialties: Ουσιαστικό Αστικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039813
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ1.5 Υ1.5 Οικογενειακό Δίκαιο 5