Όνομα/Name: Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος / Antonopoulos Konstantinos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 2461/29.9.2022 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039858
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ8.5 Υ8.5 Ασκήσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 6
Y1.1 Y1.1 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 5
ΥΕ6.6 ΥΕ6.6 Διεθνείς Σχέσεις 2,5
ΥΕ3.5 ΥΕ3.5 Διεθνής Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου 2,5
ΥΕ2.2 ΥΕ2.2 Διπλωματική Ιστορία 2,5
ΥΕ2.5 ΥΕ2.5 Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 2,5