Όνομα/Name: Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος / Antonopoulos Konstantinos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 642/20.6.2013 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039858
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ8.5 Υ8.5 Ασκήσεις Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 4
Y1.1 Y1.1 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 8
ΥΕ6.6 ΥΕ6.6 Διεθνείς Σχέσεις 3
ΥΕ2.5 ΥΕ2.5 Ειδικό μέρος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 3