Όνομα/Name: Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου Κυριακή / Manteniotou-Lyratzopoulou Kyriaki
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ Διορισμού: 430/25.2.2022 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικότητα/Specialties: Εμπορικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039528
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ3.8 ΥΕ3.8 Ασφαλιστικό Δίκαιο 2,5
Υ6.3 Υ6.3 Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα) 5