Όνομα/Name: Μαντενιώτου-Λυρατζοπούλου Κυριακή / Manteniotou-Lyratzopoulou Kyriaki
Τίτλος/Title: Λέκτορας
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ Διορισμού: 297/14.12.04 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικότητα/Specialties: Εμπορικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039528
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ3.8 ΥΕ3.8 Ασφαλιστικό Δίκαιο 3
Υ6.3 Υ6.3 Εμπορικό Δίκαιο IV (Αξιόγραφα) 4