Όνομα/Name: Παπανικολάου Κυριάκος / Papanikolaou Kyriakos
Τίτλος/Title: ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής | ΦΕΚ Διορισμού: 1065/12.12.2011 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Δημόσιο Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ6.4 ΥΕ6.4 Υπαλληλικό Δίκαιο 2,5