Όνομα/Name: Ρέμελης Κωνσταντίνος / Remelis Konstantinos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής | ΦΕΚ διορισμού: 157/23.6.2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικότητα/Specialties: Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Τηλέφωνο/Phone: 2531039850
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ8.2 Υ8.2 Ασκήσεις Δημοσίου Δικαίου 4
Υ7.6 Υ7.6 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 4
ΥΕ3.3 ΥΕ3.3 Δίκαιο Περιβάλλοντος 3
Υ6.4 Υ6.4 Διοικητική Δικαιοσύνη 4
Υ2.3 Υ2.3 Διοικητικό Δίκαιο 4
Υ1.3 Υ1.3 Εισαγωγή στο Δίκαιο και την Επιστήμη του Δικαίου [συνδιδασκαλία τριών Τομέων:Εισαγωγή στο Ιδιωτικό Δίκαιο (Κανόνας Δικαίου-πρόσωπα-δικαίωμα), Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο] 15