Όνομα/Name: Κιοσσέ-Παυλίδου Λευκή / Kiosse-Pavlidou Lefki
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ Διορισμού: 1018/21.9.12 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Εργατικό Δίκαιο
Τηλέφωνο/Phone: 2531039864
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ2.4 Υ2.4 Εργατικό Δίκαιο Ι (Συλλογικό) 5
Υ4.6 Υ4.6 Εργατικό Δίκαιο ΙΙ 5