Όνομα/Name: Χρυσομάλλης Μιχαήλ / Chrysomallis Michail
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 20/18.1.2019 τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τηλέφωνο/Phone: 2531039516 & 39839
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ6.1 ΥΕ6.1 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 2,5
Υ2.2 Υ2.2 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι 5
Υ3.4 Υ3.4 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ 5
ΥΕ2.7 ΥΕ2.7 Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μάθημα της Έδρας Jean Monnet) 2,5