Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο


Ανακοινώνεται

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ έτους 2021-2022

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από

26 Μαΐου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021

Τρόποι Υποβολής των Δικαιολογητικών:

Με ανάρτηση ενός ενιαίου pdf στo σύνδεσμο dropbox:

https://www.dropbox.com/request/zXL46dk5kZfUhFqyLz56