Όνομα/Name: Γιούνη Μαρίκα / Giouni Marika
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:349/26.3.13 ΦΕΚ τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Ιστορία του Δικαίου
Τηλέφωνο/Phone: 2531039535
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ2.3 ΥΕ2.3 Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο 2,5
ΥΕ6.2 ΥΕ6.2 Βυζαντινό Δίκαιο 2,5
Υ1.4 Υ1.4 Ιστορία του Δικαίου 5
ΥΕ3.1 ΥΕ3.1 Ρωμαϊκό Δίκαιο 2,5