Όνομα/Name: Γιούνη Μαρίκα / Giouni Marika
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Νομικής || ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:349/26.3.13 ΦΕΚ τ. Γ΄
Ειδικότητα/Specialties: Ιστορία του Δικαίου
Τηλέφωνο/Phone: 2531039535
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ2.3 ΥΕ2.3 Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο 3
ΥΕ6.2 ΥΕ6.2 Βυζαντινό Δίκαιο 3
Υ1.4 Υ1.4 Ιστορία του Δικαίου 4
ΥΕ3.1 ΥΕ3.1 Ρωμαϊκό Δίκαιο 3